I Stentäppan bor vi,

Barbro Stein och Bertil Johnson